Logo

"En iyiyi uygulama sorumluluğu taşıyoruz."

UYUM
Lojistik süreçlerinde planlamacılar, uygulayıcılar ve müşteriler arasındaki bilgi akışı ve koordinasyon en verimli şekilde yönetilir.

SADELİK
Birden çok lojistik operasyonun, planlanması ve uygulanmasında karmaşık ve işin içinden çıkılması zor bir yapı yerine, yalın ve kolay uygulanabilir bir sistematik çalışma yöntemi izlenir.

ESNEKLİK
Lojistik operasyonlarda değişken durum ve taleplere hızlıca uyum sağlayabilecek ve çözüm üretebilecek esaslara uygun olarak çalışılır.

EKONOMİKLİK
Lojistik operasyonlarda kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetilmesi ile maliyet faydası yaratan uygulamalar ile çalışılır.

STANDARTLARA UYGUNLUK
Hizmet standartlarının sürdürülebilirliği yönetim ve planlama başta olmak üzere tüm birimleri kapsayacak şekilde esas alınır.

İZLENEBİLİRLİK
Lojistik operasyon süreçlerinde iş akışının bir bütün olarak izlenebilmesi ve teknolojik alt yapının kullanılması ile her türlü bilginin anında ulaşılabilir olması ve olası sorunların öngörülebilmesi ve önlenmesi esası ile çalışılır.